Cụm từ tiếng Anh thông dụng trong giao tiếp, cụm từ sử dụng hằng ngày

Cụm từ tiếng Anh hay gặp trong giao tiếp hằng ngày

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày