Aria | Mean of aria in English Dictionary

/ˈɑrijə/

  • Noun
  • a song in an opera sung by one person

Những từ liên quan với ARIA

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày