Arugula | Mean of arugula in English Dictionary

/əˈruːgələ/

  • Noun
  • a plant with strongly flavored leaves that are eaten in salads

Những từ liên quan với ARUGULA

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày