Atlantis | Mean of atlantis in English Dictionary

/ətˈlæntəs/

  • Noun
  • an island that according to legend sank to the bottom of the Atlantic Ocean long ago
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày