Barmaid | Mean of barmaid in English Dictionary

/ˈbɑɚˌmeɪd/

  • Noun
  • a woman who serves drinks at a bar

Những từ liên quan với BARMAID

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày