Basilisk | Mean of basilisk in English Dictionary

/ˈbæsəˌlɪsk/

  • Noun
  • a reptile that can kill people by breathing on them or looking at them

Những từ liên quan với BASILISK

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày