Blacksmith | Mean of blacksmith in English Dictionary

/ˈblækˌsmɪθ/

  • Noun
  • a person who makes or repairs things made of iron (such as horseshoes)

Những từ liên quan với BLACKSMITH

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày