Brain death | Mean of brain death in English Dictionary

  • Noun
  • the condition of having no brain function

Những từ liên quan với BRAIN DEATH

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày