Broccoli | Mean of broccoli in English Dictionary

/ˈbrɑːkəli/

  • Noun
  • a common vegetable that has green branches and many small green or purple flowers

Những từ liên quan với BROCCOLI

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày