CAN I HAVE A GLASS OF WATER PLEASE | mean of can i have a glass of water please in English Dictionary

Những từ liên quan với CAN I HAVE A GLASS OF WATER PLEASE

a, glass, of
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày