Criminalize | Mean of criminalize in English Dictionary

/ˈkrɪmənl̟ˌaɪz/

  • Verb
  • to make (something) illegal
    1. a law that criminalized alcohol

Những từ liên quan với CRIMINALIZE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày