Dish towel | Mean of dish towel in English Dictionary

  • Noun
  • a cloth that is used for drying dishes

Những từ liên quan với DISH TOWEL

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày