Eye shadow | Mean of eye shadow in English Dictionary

  • Noun
  • a type of colored makeup that is put on the eyelids

Những từ liên quan với EYE SHADOW

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày