Forsythia | Mean of forsythia in English Dictionary

/fɚˈsɪθijə/

  • Noun
  • a type of bush that produces bright yellow flowers in the early spring

Những từ liên quan với FORSYTHIA

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày