Gangsta | Mean of gangsta in English Dictionary

/ˈgæŋstə/

  • Noun
  • a member of a street gang
  • a person who performs gangsta rap music

Những từ liên quan với GANGSTA

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày