Gnu | Mean of gnu in English Dictionary

/ˈnuː/

Những từ liên quan với GNU

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày