Humerus | Mean of humerus in English Dictionary

/ˈhjuːmərəs/

  • Noun
  • the long bone of the upper arm between the shoulder and the elbow

Những từ liên quan với HUMERUS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày