I WAS ABOUT TO LEAVE THE RESTAURANT WHEN MY FRIENDS ARRIVED | mean of i was about to leave the restaurant when my friends arrived in English Dictionary

Những từ liên quan với I WAS ABOUT TO LEAVE THE RESTAURANT WHEN MY FRIENDS ARRIVED

leave, restaurant, my, the
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày