Lambskin | Mean of lambskin in English Dictionary

/ˈlæmˌskɪn/

  • Noun
  • the skin of a lamb
    1. gloves made of lambskin
    2. lambskin gloves

Những từ liên quan với LAMBSKIN

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày