Legless | Mean of legless in English Dictionary

/ˈlegləs/

  • having no legs
    1. a legless lizard
    2. broken, legless chairs
  • extremely drunk
    1. get legless on lager

Những từ liên quan với LEGLESS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày