Matador | Mean of matador in English Dictionary

/ˈmætəˌdoɚ/

  • Noun
  • the person who has the major part in a bullfight and who kills the bull

Những từ liên quan với MATADOR

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày