Megabucks | Mean of megabucks in English Dictionary

/ˈmɛgəˌbʌks/

  • Noun
  • an extremely large amount of money
    1. a star athlete who is earning megabucks

Những từ liên quan với MEGABUCKS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày