Modal | Mean of modal in English Dictionary

/ˈmoʊdl̟/

Những từ liên quan với MODAL

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày