Nutcracker | Mean of nutcracker in English Dictionary

/ˈnʌtˌkrækɚ/

  • Noun
  • a tool or device that is used to open the shells of nuts

Những từ liên quan với NUTCRACKER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày