Panama hat | Mean of panama hat in English Dictionary

/ˈpænəˌmɑː-/

  • Noun
  • a light hat with a broad brim that is made from straw

Những từ liên quan với PANAMA HAT

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày