Pellucid | Mean of pellucid in English Dictionary

/pəˈluːsəd/

  • very clear
    1. pellucid water
    2. pellucid prose

Những từ liên quan với PELLUCID

comprehensible, limpid, simple, bright
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày