Pinstripe | Mean of pinstripe in English Dictionary

/ˈpɪnˌstraɪp/

  • Noun
  • a thin vertical stripe on cloth
    1. a dark suit with white pinstripes
    2. a pinstripe pattern/shirt/suit
  • a suit with pinstripes
    1. a man dressed in pinstripes

Những từ liên quan với PINSTRIPE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày