Pothead | Mean of pothead in English Dictionary

/ˈpɑːtˌhɛd/

  • Noun
  • a person who smokes a lot of marijuana

Những từ liên quan với POTHEAD

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày