Psalmist | Mean of psalmist in English Dictionary

/ˈsɑːmɪst/

  • Noun
  • a writer of psalms

Những từ liên quan với PSALMIST

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày