Rapeseed | Mean of rapeseed in English Dictionary

/ˈreɪpˌsiːd/

  • Noun
  • the seed of the rape plant

Những từ liên quan với RAPESEED

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày