Rock garden | Mean of rock garden in English Dictionary

  • Noun
  • a garden in which plants grow between rocks

Những từ liên quan với ROCK GARDEN

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày