Schnapps | Mean of schnapps in English Dictionary

/ˈʃnæps/

  • Noun
  • a type of strong liquor

Những từ liên quan với SCHNAPPS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày