Smoke alarm | Mean of smoke alarm in English Dictionary

  • Noun
  • a device that makes a loud and harsh noise when smoke fills a room

Những từ liên quan với SMOKE ALARM

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày