Sportswriter | Mean of sportswriter in English Dictionary

/ˈspoɚtsˌraɪtɚ/

  • Noun
  • someone who writes about sports for a newspaper, magazine, etc.

Những từ liên quan với SPORTSWRITER

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày