Stile | Mean of stile in English Dictionary

/ˈstajəl/

  • Noun
  • a set of steps to help people climb over a fence or wall

Những từ liên quan với STILE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày