Stripling | Mean of stripling in English Dictionary

/ˈstrɪplɪŋ/

  • Noun
  • a boy or young man
    1. I've known him since he was a mere stripling. [=since he was very young]

Những từ liên quan với STRIPLING

boy
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày