a one way ticket

 • A one way ticket.
 • Vé một chiều
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • One way or another
 • Không bằng cách này thì bằng cách khác
 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
 • A round trip ticket.
 • Vé khứ hồi
 • Where can I buy a ticket?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • I‘d like to book a ticket to Vietnam for tomorrow
 • Tôi muốn đặt 1 vé tới Việt Nam vào ngày mai.
 • I’d like a ticket for economy class
 • Tôi muốn mua 1 vé hạng phổ thông
 • Can I book a return ticket in advance
 • Tôi có thể đặt trước 1 vé khứ hồi được không?
 • I will pick up my ticket at the airport
 • Tôi sẽ lấy vé của tôi tại sân bay.
 • I’m here to sightsee, my return ticket is inside
 • Tôi đến đây để tham qua, vé khứ hồi của tôi ở bên trong.
 • That way
 • Lối đó
 • No way out/dead end
 • không lối thoát, cùng đường
 • No way
 • Còn lâu
 • Way to go
 • Khá lắm, được lắm
 • There's no way to know.
 • Làm sao mà biết được.
 • No way! (Stop joking!)
 • Thôi đi (đừng đùa nữa).
 • Excuse me, can you tell me the way to the station?
 • Xin lỗi, bạn có thể nói cho tôi biết đường tới ga được không?
 • Excuse me, is this the right way to the station?
 • Xin lỗi, đây có phải đường tới ga không?

Những từ liên quan với A ONE WAY TICKET