Nghĩa của cụm từ a one way ticket trong tiếng Anh

 • A one way ticket.
 • Vé một chiều
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • One way or another
 • Không bằng cách này thì bằng cách khác
 • Would you like one way or round-trip tickets?
 • Anh/chị muốn vé một chiều hay khứ hồi?
 • One way or another.
 • Cách này hay cách khác.
 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
 • Do you want any one-to-one private tutors?
 • Em có cần gia sư kèm riêng không?
 • A round trip ticket.
 • Vé khứ hồi
 • Where can I buy a ticket?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • I‘d like to book a ticket to Vietnam for tomorrow
 • Tôi muốn đặt 1 vé tới Việt Nam vào ngày mai.
 • I’d like a ticket for economy class
 • Tôi muốn mua 1 vé hạng phổ thông
 • Can I book a return ticket in advance
 • Tôi có thể đặt trước 1 vé khứ hồi được không?
 • I will pick up my ticket at the airport
 • Tôi sẽ lấy vé của tôi tại sân bay.
 • I’m here to sightsee, my return ticket is inside
 • Tôi đến đây để tham qua, vé khứ hồi của tôi ở bên trong.
 • I’d like to buy a ticket to Singapore.
 • Tôi muốn mua một vé đi Singapore.
 • I’d like a ticket for that flight, please.
 • Tôi muốn mua một vé đi chuyến đó.
 • How much is an air ticket?
 • Gía vé máy bay là bao nhiêu?
 • Your passport and ticket, please.
 • Xin hãy xuất trình hộ chiếu và vé máy bay.
 • Where can I get a ticket?
 • Mua vé ở đâu?

Những từ liên quan với A ONE WAY TICKET

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày