Nghĩa của cụm từ a round trip ticket trong tiếng Anh

 • A round trip ticket.
 • Vé khứ hồi
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • Would you like one way or round-trip tickets?
 • Anh/chị muốn vé một chiều hay khứ hồi?
 • Have a good trip
 • Chúc một chuyến đi tốt đẹp
 • How was the trip?
 • Chuyến đi thế nào?
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • Is this your first trip?
 • Đây là chuyến đi đầu tiên của anh à?
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • A one way ticket.
 • Vé một chiều
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • Where can I buy a ticket?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • I‘d like to book a ticket to Vietnam for tomorrow
 • Tôi muốn đặt 1 vé tới Việt Nam vào ngày mai.
 • I’d like a ticket for economy class
 • Tôi muốn mua 1 vé hạng phổ thông
 • Can I book a return ticket in advance
 • Tôi có thể đặt trước 1 vé khứ hồi được không?
 • I will pick up my ticket at the airport
 • Tôi sẽ lấy vé của tôi tại sân bay.
 • I’m here to sightsee, my return ticket is inside
 • Tôi đến đây để tham qua, vé khứ hồi của tôi ở bên trong.
 • I’d like to buy a ticket to Singapore.
 • Tôi muốn mua một vé đi Singapore.
 • I’d like a ticket for that flight, please.
 • Tôi muốn mua một vé đi chuyến đó.
 • How much is an air ticket?
 • Gía vé máy bay là bao nhiêu?

Những từ liên quan với A ROUND TRIP TICKET

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày