a round trip ticket

 • A round trip ticket.
 • Vé khứ hồi
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • A one way ticket.
 • Vé một chiều
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • Where can I buy a ticket?
 • Tôi có thể mua vé ở đâu?
 • Have a good trip
 • Chúc một chuyến đi tốt đẹp
 • How was the trip?
 • Chuyến đi thế nào?
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • Is this your first trip?
 • Đây là chuyến đi đầu tiên của anh à?
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.

Những từ liên quan với A ROUND TRIP TICKET