Nghĩa của cụm từ a young couple is in love trong tiếng Anh

 • A young couple is in love.
 • Một đôi bạn trẻ đang yêu.
 • Love me love my dog.
 • Yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả tông ty họ hàng
 • Women love through ears, while men love through eyes!
 • Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt.
 • What a handsome couple!
 • Thật là một cặp đẹp đôi!
young, love, IN, a, is
 • Let’s drink to the happy couple!
 • Nào cùng uống vì cặp đôi hạnh phúc.
 • I remember when I was young.
 • Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ.
 • I can clearly remember when I was young..
 • Tôi có thể nhớ (rõ) lúc tôi còn nhỏ.
 • Her husband is very young.
 • Chồng cô ta trẻ quá.
 • I love you
 • Tôi yêu bạn
 • I'd love to, but I’m busy.
 • Tôi muốn lắm, nhưng mà tôi bận rồi.
 • I love you more than I can say.
 • Anh yêu em nhiều hơn những gì anh đã nói.
 • I love Vietnam.
 • Tôi yêu Việt Nam.
 • I'm falling in love with her.
 • Tôi yêu cô ấy mất rồi.
 • Such a love!
 • Yêu là thế!
 • Send her my love!
 • Hãy gửi đến nàng tấm lòng này!
 • I'll love you till I die.
 • Anh yêu em cho đến lúc chết.
 • I marry you for love.
 • Anh lấy em vì anh yêu em.
 • How beautiful love is!
 • Tình yêu mới đẹp làm sao!
 • I love algebra and geometry.
 • Tôi yêu môn đại số hình học.
 • I love the cinema.
 • Tôi thích đi xem phim.

Những từ liên quan với A YOUNG COUPLE IS IN LOVE

couple
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày