Nghĩa của cụm từ across from the post office trong tiếng Anh

  • Across from the post office.
  • Đối diện bưu điện
  • I have to go to the post office
  • Tôi phải ra bưu điện
  • I'm looking for the post office
  • Tôi đang tìm bưu điện
  • Where's the post office?
  • Bưu điện ở đâu?

Những từ liên quan với ACROSS FROM THE POST OFFICE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày