Nghĩa của cụm từ are you going to attend their wedding trong tiếng Anh

 • Are you going to attend their wedding?
 • Bạn sẽ dự đám cưới của họ không?
 • We’re going to have a traditional wedding.
 • Chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới theo kiểu truyền thống.
 • The wedding is at 4 o’clock.
 • Hôn lễ sẽ diễn ra lúc 4 giờ.
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • What are you going to do tonight?
 • Bạn sẽ làm gì tối nay?
 • What are you going to have?
 • Bạn sẽ dùng gì?
 • What time are you going to the bus station?
 • Mấy giờ bạn sẽ ra trạm xe buýt?
 • When are you going to pick up your friend?
 • Khi nào bạn đón người bạn của bạn?
 • Where are you going to go?
 • Bạn sẽ đi đâu?
 • Where are you going?
 • Bạn đang đi đâu thế?
 • Why aren't you going?
 • Tại sao bạn không đi?
 • I’m going to write you a prescription
 • Tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh.
 • I’m not going to do anything to hurt you
 • Tôi không làm anh đau đầu
 • What do you say to going to a movie?
 • Anh đi xem phim chứ?
 • Do you fancy going out tonight?
 • Tối nay bạn muốn đi chơi không?
 • How's work going?
 • Việc làm thế nào?

Những từ liên quan với ARE YOU GOING TO ATTEND THEIR WEDDING

attend, are
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày