are you going to attend their wedding

 • Are you going to attend their wedding?
 • Bạn sẽ dự đám cưới của họ không?
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • What are you going to do tonight?
 • Bạn sẽ làm gì tối nay?
 • What are you going to have?
 • Bạn sẽ dùng gì?
 • What time are you going to the bus station?
 • Mấy giờ bạn sẽ ra trạm xe buýt?
 • When are you going to pick up your friend?
 • Khi nào bạn đón người bạn của bạn?
 • Where are you going to go?
 • Bạn sẽ đi đâu?
 • Where are you going?
 • Bạn đang đi đâu thế?
 • Why aren't you going?
 • Tại sao bạn không đi?
 • I’m going to write you a prescription
 • Tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh.
 • I’m not going to do anything to hurt you
 • Tôi không làm anh đau đầu
 • What do you say to going to a movie?
 • Anh đi xem phim chứ?
 • How's work going?
 • Việc làm thế nào?
 • I was going to the library
 • Tôi sắp đi tới thư viện
 • I'm going home in four days
 • Tôi sẽ đi về nhà trong vòng 4 ngày
 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới

Những từ liên quan với ARE YOU GOING TO ATTEND THEIR WEDDING

attend, are