are you going to help her

 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Have they met her yet?
 • Họ gặp cô ta chưa?
 • I like her
 • Tôi thích cô ta
 • Please tell her John called
 • Làm ơn nói với cô ta là John gọi
 • That's her book
 • Đó là quyển sách của cô ta
 • They haven't met her yet
 • Họ chưa gặp cô ta
 • Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • Can you help me?
 • Bạn có thể giúp tôi không?
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
 • It would be a big help if you could arrange the meeting.
 • Sẽ là một sự giúp đỡ to lớn nếu anh có thể sắp xếp buổi gặp mặt này.
 • Hello, East Corporation, good morning. May I help you?
 • Xin chào, đây là công ty Phương Đông, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • Sales Department, may I help you?
 • Đây là bộ phận bán hàng, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • Thanks for your help
 • Cám ơn về sự giúp đỡ của bạn
 • This cream should help
 • Loại kem này tốt đấy
 • Are you going to attend their wedding?
 • Bạn sẽ dự đám cưới của họ không?
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Do you think it's going to rain tomorrow?
 • Bạn có nghĩ ngày mai trời sẽ mưa không?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?

Những từ liên quan với ARE YOU GOING TO HELP HER

help