Aria | Nghĩa của từ aria trong tiếng Anh

/ˈɑrijə/

  • Danh Từ
  • (âm nhạc) Aria

Những từ liên quan với ARIA

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày