as soon as possible

 • As soon as possible.
 • Càng sớm càng tốt
 • Do you think it's possible?
 • Bạn có nghĩ điều đó có thể xảy ra không?
 • He's coming soon
 • Anh ta sắp tới
 • I'll talk to you soon
 • Tôi sẽ sớm nói chuyện với bạn
 • Is it possible?
 • Điều đó có thể không?
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan.
 • Tôi muốn càng nhiều ý tưởng càng tốt để tăng thị phần của chúng ta ở Nhật Bản.
 • We’ll soon give you a satisfactory replay.
 • Chúng tôi sẽ sớm cho ông một câu trả lời thỏa đáng.
 • The rain will be rain soon over
 • Mưa sẽ sớm tạnh.

Những từ liên quan với AS SOON AS POSSIBLE