Nghĩa của cụm từ as soon as possible trong tiếng Anh

 • As soon as possible.
 • Càng sớm càng tốt
 • Do you think it's possible?
 • Bạn có nghĩ điều đó có thể xảy ra không?
 • Is it possible?
 • Điều đó có thể không?
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • I want as many ideas as possible to increase our market share in Japan.
 • Tôi muốn càng nhiều ý tưởng càng tốt để tăng thị phần của chúng ta ở Nhật Bản.
 • Is tomorrow possible?
 • Ngày mai được không?
 • He's coming soon
 • Anh ta sắp tới
 • I'll talk to you soon
 • Tôi sẽ sớm nói chuyện với bạn
 • We’ll soon give you a satisfactory replay.
 • Chúng tôi sẽ sớm cho ông một câu trả lời thỏa đáng.
 • The rain will be rain soon over
 • Mưa sẽ sớm tạnh.
 • Come back soon!
 • Sớm quay lại nhé!
 • The rain will soon be over.
 • Mưa sắp tạnh rồi.

Những từ liên quan với AS SOON AS POSSIBLE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày