Asian | Nghĩa của từ asian trong tiếng Anh

/ˈeɪʒən/

  • Danh Từ
  • người châu á
  • Tính từ
  • thuộc châu á

Những từ liên quan với ASIAN

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày