Asiatic | Nghĩa của từ asiatic trong tiếng Anh

/ˌeɪʒiˈætɪk/

  • Tính từ
  • (thuộc) Châu á
  • Danh Từ
  • người Châu á

Những từ liên quan với ASIATIC

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày