Nghĩa của cụm từ at 3 oclock in the afternoon trong tiếng Anh

  • At 3 o'clock in the afternoon.
  • Lúc 3 giờ chiều
  • Good afternoon
  • Chào (buổi chiều)
  • I was hoping you would cover for me at the strategy meeting this afternoon.
  • Tôi hi vọng anh có thể thay thế tôi ở cuộc họp bàn chiến lược chiều nay.
  • I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.
  • Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.

Những từ liên quan với AT 3 OCLOCK IN THE AFTERNOON

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày