Nghĩa của cụm từ at what time did it happen trong tiếng Anh

 • At what time did it happen?
 • Việc đó xảy ra lúc mấy giờ?
 • When did this happen?
 • Việc này xảy ra khi nào?
 • Where did it happen?
 • Nó đã xảy ra ở đâu?
 • What time did you get up?
 • Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?
 • What time did you go to sleep?
 • Bạn đã đi ngủ lúc mấy giờ?
 • What time did you wake up?
 • Bạn tỉnh giấc lúc mấy giờ?
 • From time to time
 • Thỉnh thoảng
 • The interest rate changes from time to time
 • Tỷ lệ lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ
 • Did it snow yesterday?
 • Trời có tuyết hôm qua không?
 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?
 • Did you send me flowers?
 • Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Excuse me, what did you say?
 • Xin lỗi, bạn nói gì?
 • What did you do last night?
 • Tối qua bạn làm gì?
 • What did you do yesterday?
 • Hôm qua bạn làm gì?
 • What did you think?
 • Bạn đã nghĩ gì?
 • What school did you go to?
 • Bạn đã đi học trường nào?
 • When did you arrive in Boston?
 • Bạn đã tới Boston khi nào?
 • Where did you go?
 • Bạn đã đi đâu?

Những từ liên quan với AT WHAT TIME DID IT HAPPEN

at
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày