at what time did it happen

 • At what time did it happen?
 • Việc đó xảy ra lúc mấy giờ?
 • When did this happen?
 • Việc này xảy ra khi nào?
 • Where did it happen?
 • Nó đã xảy ra ở đâu?
 • What time did you get up?
 • Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?
 • What time did you go to sleep?
 • Bạn đã đi ngủ lúc mấy giờ?
 • What time did you wake up?
 • Bạn tỉnh giấc lúc mấy giờ?
 • From time to time
 • Thỉnh thoảng
 • The interest rate changes from time to time
 • Tỷ lệ lãi suất thay đổi theo từng thời kỳ
 • Did it snow yesterday?
 • Trời có tuyết hôm qua không?
 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?
 • Did you send me flowers?
 • Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Excuse me, what did you say?
 • Xin lỗi, bạn nói gì?
 • What did you do last night?
 • Tối qua bạn làm gì?
 • What did you do yesterday?
 • Hôm qua bạn làm gì?
 • What did you think?
 • Bạn đã nghĩ gì?
 • What school did you go to?
 • Bạn đã đi học trường nào?
 • When did you arrive in Boston?
 • Bạn đã tới Boston khi nào?
 • Where did you go?
 • Bạn đã đi đâu?

Những từ liên quan với AT WHAT TIME DID IT HAPPEN

at