awful

/ˈɑːfəl/

 • Tính từ
 • đáng kinh sợ; uy nghi, oai nghiêm
 • dễ sợ, khủng khiếp
  1. an awful thunderstorm: cơn bão khủng khiếp
 • (từ lóng) lạ lùng, phi thường; hết sức, vô cùng; thật là
  1. an awful surprise: một sự ngạc nhiên hết sức
  2. an awful nuisance: một chuyện thật là khó chịu; một thằng cha khó chịu vô cùng
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đáng tôn kính