Badlands | Nghĩa của từ badlands trong tiếng Anh

/ˈbædˌlændz/

  • Danh từ số nhiều
  • (từ Mỹ) vùng đất cằn cỗi, lởm chởm đá

Những từ liên quan với BADLANDS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày